Finnish Lake Fishers ry

FLF ry:n avoin mestaruuspilkki 10.3.2018

Mestaruus- ja lajipilkin säännöt

FLF:n mestaruuspilkin & lajipilkin sääntöaihio

1) Kilpailuun ilmoittautuminen tapahtuu maksamalla osallistumaksu 10 € FLF:n tilille FI37 4108 0010 3848 27 viimeistään KE 7.3.2018.

2) Kilpailijoiden paremmuus ratkeaa neljän vapaavalintaisen lajin yhteispituudella. Kalojen tulee olla kalastuslain ja -asetuksen sekä paikallisten poikkeusten mukaisesti laillisesti pyydettyjä ja mittarajoitukset täyttäviä. Kalojen tulee olla saatu henkilökohtaisesti ja ilman suoraa toisen kalastajan apua. Yhteistyötä saa tehdä esim. paikkojen etsimisessä mutta ei esimerkiksi kalan ylösotossa.

3) Kilpailuaika alkaa aamulla klo 08:00 ja päättyy iltapäivällä klo 16:00.

4) Kilpailija valitsee itse kilpailujärven, mutta kaikki kilpailukalat on saatava samalta järveltä. Vain järvet kelpaavat kilpailualueeksi (meri, merenlahdet ja jokilaajentumat eivät ole järviä, mutta lammet luetaan järviksi). Kesken kilpailun saa käydä rannassa, mutta moottorikäyttöisiä kulkuneuvoja ei saa käyttää kalapaikkojen välillä kulkemiseen. Kohteen on oltava saavutettavissa ilman erillisen kalastusluvan hankintaa (erityiskohteet eivät kelpaa). Kilpailujärveä ei tarvitse kertoa.

5) Kilpailukalat on kuvattava mittanauhan ja kilpailuaamuna annettavan tekstin + oma nimi + kilpailunumero / kilpailun pvm -kanssa (käsinkirjoitettu lappu kelpaa). Kilpailijanumerot ilmoitetaan tällä sivulla viimeistään PE 9.3.2018 klo 20:00.

6) Kilpailukalat ilmoitetaan Whatsappilla tai multimediaviestinä järjestäjän antamaan numeroon heti kalan saamisen jälkeen älypuhelimella mutta viimeistään klo 18:00, jonka jälkeen julistetaan tulokset. Kilpailuun saa ilmoittaa useita kaloja, ja neljä pisintä kaikista ilmoitetuista lasketaan lopullisiin tuloksiin. Lähetettävässä kuvassa kalan on oltava tuore ja mieluiten elossa. Kala on mitattava ehjänä (ennen mahdollista niskojen taittoa).

7) 90% osallistumismaksuista käytetään kilpailun palkintoihin Pohjois-Karjalan vapaa-ajankalastajapiirin käyttämän palkintojenjakosuhdetaulukon mukaisesti.

8) Kilpailussa vain aktiivinen pilkkiminen yhdellä vavalla ja yhdellä pilkillä on sallittu, ja syötteinä kelpaavat toukat, madot, syöttitahna, kalan silmä yms. mutta ei syöttikala tai sen pala. Poikkeuksena vain mateen pilkinnässä saa käyttää kalan palaa. Ootto-onget on kielletty. Vavan saa jättää avannolle enintään minuutiksi eikä koskaan kokonaan ilman välitöntä valvontaa. Avantojen teossa ei saa käyttää moottori- tai akkukairaa, mutta GPS:ää ja kaikuluotainta saa käyttää.

9) Kalat saa valintansa mukaan vapauttaa tai syödä (jäälle ei saa jättää mitään). Jokainen kilpailija vastaa itse kalojen eettisestä kohtelusta ja mahdollisimman hyvästä käsittelystä. Suosittelemme kalojen kuvaamista vapautusmaton tai vastaavan alustan päällä.

10) Kilpailukuvia voidaan julkaista yhdistyksen kotisivuilla ilman eri korvausta.

11) Kilpailua ei järjestetä, jos ennakkoilmoittautuneita on alle 5. Maksamalla osallistumismaksun hyväksyt kilpailun säännöt, eikä osallistumismaksua palauteta (paitsi, jos kisa perutaan). Kilpailun maksimiosallistujamäärä rajataan 200:an, ja tällä sivuilla ilmoitetaan, jos osallistujakiintiö on täysi.

12) Koska kyseessä ei ole kalastuslain tarkoittama pilkkikisa, kilpailu ei tarvitse kilpailulupaa, vaan jokainen vastaa itse oman kalastuksensa luvallisuudesta.

13) Jokainen kilpailee omalla vastuullaan. FLF ry ei vakuuta kilpailijoita tapaturmien varalta eikä takaa, että jäät ovat turvalliset. Jokaisen on itse kilpailujärveä valitessaan huolehdittava jään kestävyydestä, riittävistä turvavälineistä sekä varautumisesta tapaturmien varalta. Pilkinnän aikana kaira on kairattava aina jäähän pystyyn.

14) Osoitettu sääntörikkomus johtaa aina kilpailijan hylkäämiseen. Hylkäämistilanteessa osallistumismaksua ei palauteta.


Lista ilmoittautuneista ja kilpailunumeroista

Tulossa ilmoittautumisten mukaan.