Finnish Lake Fishers ry

Henkilöjäsenyys

Seuraan voi liittyä hallitukselle osoitetulla hakemuksella ilman erillistä liittymismaksua.

1) Seuraan otetaan ilman kiintiötä edustusjäseniksi hyvämaineisia, aktiivisia vapakalastajia, jotka hyväksyvät seuran toimintaperiaatteet mutta eivät aio kalastaa seuran hallinnoimilla vesillä. Jäsenyystyyppiä on mahdollista myös myöhemmin vaihtaa. Edustusjäsenen jäsenmaksu on vuonna 2022 30 € (alle 18-vuotiailta 15 €).

2) Varsinaiseksi jäseneksi hyväksytään sellaiseksi haluava, jos varsinaisten jäsenten kiintiössä on tilaa. Sääntöjen mukaan varsinaisia jäseniä voi olla vähintään 50 ja tätä enemmän, jos jokaiselle varsinaiselle jäsenelle voidaan taata vähintään 0,2 ha vesialue ja tällä tavalla laadukkaita ja ruuhkattomia kalastusmahdollisuuksia. Varsinaisen jäsenen jäsenmaksu on vuonna 2022 50 € (alle 18-vuotiailta 25 €).

Molempien jäsentyyppien jäsenet ovat täysin äänivaltaisia yhdistyksen kokouksissa sekä oikeutettuja SVK:n etuihin kuten maksuttomaan Vapaa-ajan Kalastaja -lehteen. Jäsentenvälistä tiedonvaihtoa varten seuralla on oma Whatsapp-ryhmä sekä salainen Facebook-ryhmä, johon jäseneksi hyväksytyt saavat kutsun.

Liittyminen tapahtuu jättämällä jäsenhakemus jäsenhakemuslomakkeella.


Tervetuloa jäseneksi!