Finnish Lake Fishers ry

FLF ry:n avoin mestaruuspilkki 10.3.2018

Mestaruus- ja lajipilkin säännöt

FLF:n mestaruuspilkin & lajipilkin säännöt 2018

1) Kilpailussa on kaksi sarjaa: yleinen sarja sekä nuoret alle 18 v.

2) Kilpailuun ilmoittautuminen tapahtuu maksamalla osallistumaksu 10 € / aikuiset ja 5 € / nuoret FLF:n tilille FI37 4108 0010 3848 27 viimeistään PE 9.3.2018 (Saaja FLF ry). Laita maksun viestiksi nimesi tai toisen puolesta maksaessasi osallistujan nimi, seura (jos on) sekä puhelinnumero tai sähköpostiosoite, josta lähetät tai ilmoittamasi henkilö lähettää kilpailukuvat. Jos maksat vasta perjantaina 9.3., lähetä kuitti maksusta sähköpostitse osoitteella anssi.vainikka@gmail.com.

3) Kilpailijoiden paremmuus ratkeaa neljän vapaavalintaisen lajin yhteispituudella (1 yksilö per laji eli tulokseen lasketaan 4 eri lajista kalaa yhteensä). Kalojen tulee olla kalastuslain ja -asetuksen sekä paikallisten poikkeusten mukaisesti laillisesti pyydettyjä ja mittarajoitukset täyttäviä. Kalojen tulee olla saatu henkilökohtaisesti ja ilman suoraa toisen kalastajan apua. Yhteistyötä saa tehdä esim. paikkojen etsimisessä mutta ei esimerkiksi kalan ylösotossa. Kaikkia neljää lajia ei tarvitse saada, vaan tulokseen lasketaan ne lajit, jotka kilpailija on onnistunut saamaan. Tasasenttien tapauksessa parempi on kilpailija, joka on saanut ja ilmoittanut suurimman kalansa aiemmin.

4) Kilpailuaika alkaa lauantaina 10.3.2018 aamulla klo 08:00 ja päättyy samana päivänä klo 16:00. Siirtymään saa käyttää niin kauan aikaa kuin katsoo tarpeelliseksi. Siirtymät on suoritettava ilman moottorikäyttöisiä ajoneuvoja järven rantaan pääsyn jälkeen.

5) Kilpailija valitsee itse kilpailujärven, mutta kaikki kilpailukalat on saatava samalta järveltä. Vain järvet kelpaavat kilpailualueeksi (meri, merenlahdet ja jokilaajentumat eivät ole järviä, mutta lammet luetaan järviksi). Kesken kilpailun saa käydä rannassa, mutta moottorikäyttöisiä kulkuneuvoja ei saa käyttää kalapaikkojen välillä tai kilpailujärven alueella kulkemiseen. Suksia, lumikenkiä ja potkukelkkaa saa käyttää. Esimerkiksi mooottorikelkalla saa siis ajaa kohdejärven tai kohdejärvenselän rantaan, mutta moottorikelkalla ei saa kulkea kilpailun aikana. Kohteen on oltava saavutettavissa ilman erillisen kalastusluvan hankintaa (erityiskohteet eivät kelpaa). Kilpailujärveä ei tarvitse kertoa.

6) Kilpailussa vain aktiivinen pilkkiminen yhdellä vavalla ja yhdellä pilkillä on sallittu, ja syötteinä kelpaavat toukat, madot, syöttitahna, kalan silmä yms. mutta ei syöttikala tai sen pala. Poikkeuksena mateen pilkinnässä saa kuitenkin käyttää kalan palaa. Ootto-onget on kielletty. Vavan saa jättää avannolle enintään minuutiksi eikä koskaan kokonaan ilman välitöntä valvontaa. Avantojen teossa saa käyttää moottori- tai akkukairaa, ja myös GPS:ää, puhelinta ja kaikuluotainta saa käyttää. Suosittelemme käsin kairausta kunnon kohottamiseksi. Kaloja ei saa houkutella ennakkoon eikä kilpailun aikana pudottamalla avantoon mitään kalojen syötäväksi kelpaavaa materiaalia (mäskäys on kielletty!) tai kaloja houkuttelevaa hajustetta.

7) Kilpailukalat on kuvattava mittanauhan ja ennen kilpailua kerrottavan tekstin + oma nimi + kilpailunumero / kilpailun pvm -kanssa (käsinkirjoitettu lappu kelpaa). Kilpailijanumerot ja kuvaustaustassa vaadittava teksti ilmoitetaan tällä sivulla viimeistään PE 9.3.2018 klo 20:00. Tekstin on oltava selvästi käsin kirjoitettu tai etukäteen tulostettu, ja tietokoneella manipuloitu teksti johtaa hylkäykseen.

8) Kilpailukalat ilmoitetaan Whatsappilla tai multimediaviestinä numeroon 0500443290 heti kalan saamisen jälkeen älypuhelimella tai peruspuhelimella tekstiviestillä ja kisan jälkeen sähköpostitse (anssi.vainikka@gmail.com) viimeistään klo 18:00, jonka jälkeen julistetaan tulokset. Kilpailuun saa ilmoittaa useita kaloja, ja neljä pisintä kaikista ilmoitetuista lasketaan lopullisiin tuloksiin. Lähetettävässä kuvassa kalan on oltava tuore ja mieluiten elossa. Kala on mitattava ehjänä (ennen mahdollista niskojen taittoa). Kaikenlainen kuvamanipulaatio tai selvästi vanhojen kalojen kuvat johtavat aina hylkäykseen.

9) 90% osallistumismaksuista käytetään kilpailun palkintoihin Pohjois-Karjalan vapaa-ajankalastajapiirin käyttämän palkintojenjakosuhdetaulukon mukaisesti yleisessä sarjassa. Nuorten sarjassa palautetaan 100% tuloista.

10) Alle 15 v kilpailijaa (täyttää enintään 14 v vuonna 2018) saa avustaa kaikissa muissa toimissa paitsi itse pilkkimisessä.

11) Kalat saa valintansa mukaan vapauttaa tai syödä (jäälle ei saa jättää mitään). Jokainen kilpailija vastaa itse kalojen eettisestä kohtelusta ja mahdollisimman hyvästä käsittelystä. Suosittelemme kalojen kuvaamista vapautusmaton tai vastaavan alustan päällä.

12) Kilpailukuvia voidaan julkaista yhdistyksen kotisivuilla ilman eri korvausta.

13) Kilpailua ei järjestetä, jos 28.2.2018 mennessä ennakkoilmoittautuneita on alle 5. Reaaliaikainen tulosseuranta järjestetään vain, jos osallistujia on yli 20. Maksamalla osallistumismaksun hyväksyt kilpailun säännöt, eikä osallistumismaksua palauteta (paitsi, jos kisa perutaan). Kilpailun maksimiosallistujamäärä rajataan tuloslaskennan hallitsemiseksi 200:an, ja tällä sivuilla ilmoitetaan, jos osallistujakiintiö on täysi.

14) Koska kyseessä ei ole kalastuslain tarkoittama pilkkikisa (vaan lähinnä suurkalakilpailu), kilpailu ei tarvitse kilpailulupaa, vaan jokainen vastaa itse oman kalastuksensa luvallisuudesta. Jos joku kutsuu muita ihmisiä kalastamaan mukaansa jollekin järvelle, on tällainen kutsuja itse vastuussa järjestämänsä kalastustapahtuman luvituksesta.

15) Jokainen kilpailee omalla vastuullaan. FLF ry ei vakuuta kilpailijoita tapaturmien varalta eikä takaa, että jäät ovat turvalliset. Jokaisen on itse kilpailujärveä valitessaan huolehdittava jään kestävyydestä, riittävistä turvavälineistä sekä varautumisesta tapaturmien varalta. Pilkinnän aikana kaira on kairattava aina jäähän pystyyn.

16) Osoitettu sääntörikkomus johtaa aina kilpailijan hylkäämiseen. Hylkäämistilanteessa osallistumismaksua ei palauteta. Jos jotain erikoistapausta ei ole näissä säännöissä kielletty, se on sallittu. Kilpailun palkittavilta voidaan pyytää lisäkuvia kalastuspäivän kulusta, joten kuvaa pitkin päivää myös kalastustasi ja kalustoasi.

17) Järjestäjä ilmoittaa yli 100 euron palkinnon (palkinnon arvoksi katsotaan 50% lahjakortin arvosta) saajista lakisääteisen listan verottajalle, ja jokainen kilpailija on itse vastuussa palkintojen ja verovähennyskelpoisten kulujen ilmoittamisesta verottajalle.

18) Palkintoina jaetaan Varuste.net:in lahjakortteja. Varuste.net myös sponsoroi nuorten sarjan palkintoja, joten iso kiitos tälle loistavalle ulkoiluvarustekaupalle!

Varuste.net

Ilmoittautuneet ja tulosseuranta

Listaus ilmoittautuneista ja kilpailunumeroista

Tulosseuranta (10.3.2018 klo 08:00 - 16:00)

Lopputulokset

Palkintolistat

Nuoret:

1. 50 €
2. 40 €
3. 35 €
4. 30 €
5. 25 €
6. 20 €
7. 20 €
8. 15 €
9. 10 €
10. 10 €
11. 10 €
12. 10 €

Yleinen:

1. 40 €
2. 20 €
3. 10 €

Kilpailuilmoituksiin on kirjoitettava "FLF lajikisa 2018 / Etunimi Sukunimi / Kilpailijanumero ja 10.3.2018"

Esim