Finnish Lake Fishers ry

Kalapaikat

FLF ry selvittää vesien vuokrausmahdollisuuksia niin Metsähallituksen kuin yksityisten toimijoiden kautta. Seuran tarkoitus on saada hoidettavaksi
1) jokikohteita, joiden vaelluskalasto saadaan aktiivisin kunnostus- ja hoitotoimin elvytettyä kestävää kalastusta kestäväksi.
2) lampivesiä, joista saadaan luotua houkuttelevia virkistyskalastuskohteita hoitamalla niitä kotimaisten lohikalojen pienpoikasistutuksin sekä tiukoin kalastussäännöin
3) järviä, joista saadaan luotua houkuttelevia kohteita ahvenen, hauen ja kuhan heittokalastukseen
4) järviä, lampia ja jokia, joista saadaan edistyksellisten kalastussääntöjen avulla houkuttelevia suurkalojen onkikohteita.

FLF ry on vuokrannut ensimmäiset kaksi lampea Metsähallitukselta vuoden 2018 alusta. Lampien sijainti pidetään toistaiseksi salaisena salakalastuksen minimoimiseksi.

Omien vuokralampien kalastussäännöt

1) Ahvenen ylämitta on 35 cm. Tätä suuremmat ahvenet on vapautettava, ellei kala ole kuolettavasti vahingoittunut pyynnissä.

2) Hauen alamitta on 50 cm ja ylämitta 70 cm. Tätä pienemmät ja suuremmat hauet on vapautettava. Vuodessa saa ottaa viisi ruokahaukea / jäsen.

3) Taimenen alamitta on 60 cm. Vuodessa saa ottaa yhden ruokataimenen.

4) Siian alamitta on 35 cm. Vuodessa saa ottaa 10 ruokasiikaa.

5) Merkittyjen kalojen (hauet, isot ahvenet) merkkikoodit on pyynnin yhteydessä kirjattava ylös.

Vuoden lopussa on raportoitava hallitukselle kuinka monta yli 35 cm ahventa, haukea, taimenta ja siikaa on ottanut vuoden mittaan saaliiksi (vapautettujen kalojen raportointi on vapaaehtoista). Merkittyjen kalojen saaliit on ilmoitettava myöhemmin kerrottavalla / järjestettävällä tavalla. Kalojen ottamisesta kiintiön puitteissa ei pidä potea huonoa omaatuntoa.

Kaikki varsinaiset jäsenet (50 eur vuodessa maksavat) saavat kalastaa lammilla vapaasti ja kaikki vapakalastusmuodot ovat sallittuja. Passiivisia pyydyksiä ei saa käyttää (pois lukien mahdollinen erikseen järjestetty koeverkotus tutkimustarkoituksessa ja rapukannan selvitys merroilla - jos joku haluaa). Perhoja ja vieheitä saa olla niin monta kuin käsissä pysyy, ja veneen / kelluntarenkaan käyttö on sallittua. Sähkömoottoria saa käyttää, mutta polttomoottoreita ei. Väkäsettömien koukkuen käyttämistä suositellaan. Vaapuissa yms. saa olla enintään 2 kolmihaarakoukkua.

Edustusjäsenillä ei ole kalastusoikeutta. Vieraita saa tuoda lammille vain erikseen järjestettävissä tapahtumissa. Yksityisiä FLF:ään kuulumattomia vieraita ei lammille saa viedä.

Lampien rannoilla saa yöpyä teltassa / laavussa ja vuokrasopimuksen puitteissa saa tehdä kivistä nuotiopaikan ja polttaa nuotiota, kunhan käyttää kuollutta puumateriaalia eikä polta nuotiota metsäpalovaaran aikaan. Roskata ei saa, ja laavurakennelmat yms. on purettava käytön jälkeen.

Kaikista kalastusrikkomuksista, salaverkoista ja salakalastajista pitää toistaiseksi ilmoittaa Metsähallituksen erävalvojalle: Jyrki Turpeinen / 0400-950482. Näiden sääntöjen rikkomisesta kiinni jäänyt jäsen voidaan erottaa seurasta (ks. myös seuran säännöt).

Olemme kiinnostuneita vuokraamaan lisää vesiä

Jos osakaskuntanne tai muu vesiä omistava tahonne on kiinnostunut tarjoamaan yhdistykselle vuokralle kalavettä tai kehittämään virkityskalastusvettä yhteistyössä yhdistyksemme kanssa, ota yhteyttä suoraan puheenjohtajaan, Anssi Vainikkaan (anssi piste vainikka at gmail piste com). Voimme tehdä sekä kiinteähintaisia että provisiokorvauksellisia vuokrasopimuksia. Lisäksi kehitämme mieluusti vesiä yhteistyössä kanssanne ilman taloudellisen voiton tavoittelua. Mainostamme myös mieluusti ilmaiseksi hyvin luonnon ehdoilla toimivia kohteita.

Vesien vuokrauksen lisäksi suosittelemme kalavesien omistajille mallia edullisesta kahden vavan kalastusluvasta, johon sisältyy vastuulliset kalastussäännöt. Lue lisää tästä ns. FLF-luvasta.