Finnish Lake Fishers ry

Vuoden 2020 toimintakalenteri

Toimintasuunnitelma

1) FLF:n aktiivisella toiminnalla ja näkyvyydellä pyritään pitämään kiinni nykyisistä jäsenistä ja kasvattamaan jäsenistöä.

2) Vapautuskuvakilpailu järjestetään vuonna 2020 niin, että se avautuu heti vuosikokouksen jälkeen ja jatkuu vuoden loppuun asti. Vapautuskuvakilpailu on maksuton. Kuvia voi lähettää pitkin vuotta haluamansa määrän. Sääntöjen osalta jatketaan 2019 formaatissa: paras tarinallinen kuva palkitaan äänestyksen perusteella, ja yksi palkinto arvotaan kaikkien kisaan osallistujien kesken.

3) Juhannusviikonlopun vapautuskuvakilpailu, kiertopalkinto Niko Hallaman tarjoamana

4) Järjestetään yhteinen pilkkireissu syystalvella 2020

5) Järjestetään Jokisuu-jigaus 25.7.2020 Joensuussa

6) Käydään jo perinteeksi muodostuvalla Hossan reissulla. Pääasiallisena kalastusmuotona kelluntarengas- ja venekalastus perholla ja uistimella.

7) Järjestetään jäsentenvälinen kelluntarengaskilpailu ja kalastustreffit seuran omilla vuokralammilla kesä-elokuun aikana.

8) Järjestetään seuran pääkalaretki, eli syysreissu jäsenten toivomalle kohteelle loka-marraskuussa 2020

9) Toimitaan alustana jäsenten omatoimimatkojen organisoinnille pitkin kautta

10) Osallistutaan talkoomuotoisiin virtavesikunnostuksiin ja selvitetään aktiivisesti rahoitusmahdollisuuksia kunnostustoiminnan järjestämiseen.

11) Ylläpidetään Lieksan vuokralampia ja harkitaan siikaistutusta rahatilanteen mukaan syksyllä 2020

12) Osallistutaan Koitereen kalatalousalueen toimintaan (Anssi Vainikka ja Timo Haapasalo).

13) Osallistutaan aktiivisesti Pohjois-Karjalan vapaa-ajankalastajapiirin sekä SVK:n toimintoihin sekä järjestetään jäsenten toiveiden mukaista toimintaa pitkin vuotta

14) Jatketaan Onkamo-ojan kunnostusinventointihankkeen toteuttamista hankesuunnitelman puitteissa

15) Hankitaan seuratuotteita jäsenten ennakkotilausten mukaisesti